Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

9 september, 2016

Advokatbyrån Thomas Bodström

Sen 2015 har det kommit väldigt många flyktingar till Sverige. Det har främst varit människor från Mellanöstern, som flyr kriget i Syrien.

Bland flyktingarna så finns det många ensamkommande barn. Det har länge förts en debatt i Sverige som handlar om hur man vet hur gamla de ensamkommande barnen faktiskt är. Det kan vara så att de själva faktiskt inte vet hur gamla de är, eller så kan de vara så att de ljuger och säger att de är yngre för att få en större chans att få stanna i Sverige.

Rättsmedicinalverket har nu fått i uppdrag av regeringen att börja genomföra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Metoderna som kommer användas är undersökning av knäled och en tandmognadsbedöming.

Röntgenbilderna kommer bedömas av två experter och de båda måste vara helt eniga för att en bedömning ska kunna göras. Det måste även finnas ett samtycke från barnet.

Det är oerhört viktigt att dessa undersökningar håller en hög rättssäkerhet, särskilt mot bakgrund av att resultatet kan påverka hela barnets framtid.

LÄNK TILL ARTIKEL: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23489347.ab