Kalamarksfallet omprövas

20 mars, 2017

Thomas Bodström advokatbyrå

Det var i april 2004 som två bröder kom hem till sin gård efter att ha varit på middag. När den ena brodern gick ner till stallet blev han överfallen och misshandlades till döds. Därefter tog sig gärningsmannen in i huset där han misshandlade och band den andre brodern, som är handikappad.

Kaj Linna dömdes för mordet och misshandeln av bröderna, trots att det inte fanns någon teknisk bevisning som band honom till platsen.

Kaj Linna har nu beviljats resning av Högsta domstolen. Hovrätten för övre Norrland kommer att pröva ärendet på nytt.

Huvudförhandlingen har preliminärt bokats till den 9e maj och kommer att pågå i fem dagar.

LÄNK TILL ARTIKEL: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G7JJ6/aklagare-vill-ha-ny-rattegang-om-kalamarksmordet