Maciej Zaremba

29 april, 2015

Maciej Zaremba har skrivit flera artiklar i Dagens Nyheter de senaste dagarna som bl a handlar om hur myndigheter agerar i samband med vårdnadstvister. Utan att dra alla tjänstemän över en kam tror jag att vi advokater, som arbetar med den här typen av mål, känner igen sig. Det kan gälla tvister där prestigen får ta överhanden och där logiska argument faller platt. Tyvärr finns det även här fördomar mot män som vårdnadshavare, som visar att vi har långt till jämställdhet med synen på vem som är bäst lämpad att ta ansvaret över barnen. När falska påståenden om övergrepp ibland belönar sig växer frustrationen. Umgänget med sina barn är en färskvara och tiden av separation skapar irreparabla skador mellan föräldrar och barn. Läs om detta och mycket annat i Zarembas artiklar.