Richard Anthony Jones satt felaktigt dömd i 17 år!

12 juni, 2017

Thomas Bodström advokatbyrå

Richard Anthony Jones dömdes för 17 år sedan för ett rån till 19 års fängelse.

Richard har hela tiden hävdat sin oskuld, men dömdes trots sitt nekande. Anledningen var att två stycken vittnen pekade ut honom, en av dem ett offer. Det fanns inga DNA eller fingeravtryck som band Richard till brottsplatsen.

Nyligen fick Richard höra av andra medfångar att en ny intagen på anstalten var identisk med honom själv. Han förstod då att den här mannen kunde vara den egentliga gärningsmannen.

Richard lyckades efter att ha kontaktat sina advokater få domen oprövad. Vittnena som hade vittnat mot honom kunde inte skilja på Richard och den nyintagna och domstolen slog då fast att det inte går att utesluta att det kan finnas en alternativ gärningsman. Richard går därför fri!

LÄNK TILL ARTIKEL: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OVbj3/dubbelgangaren-blev-nyckeln-till-frihet