Ska advokater hålla tyst?

8 april, 2015

En av de märkligaste artiklarna stod att läsa i Dagens Nyheter den 4 april. Där stod att läsa att åklagarna var upprörda över att vissa advokater ifrågasätter delar av åklagarnas arbete som handlar om hur förundersökningen har bedrivits eller hur bevisningen har hämtats in. Detta ska nu utredas i det Operativa Rådet, där de olika brottsbekämpande myndigheterna finns med. Detta är nog den mest märkliga utredningen jag har hört talas om. Att advokater tar vara på sin klients intresse genom att komma med processuella invändningar är ett tecken på oberoende och i förlängningen en garanti för rättssäkerheten. Detta är särskilt viktigt med tanke att vi i Sverige har så kallad fri bevisföring och fri bevisvärdering, dvs polis och åklagare i Sverige har väldigt stor frihet att ta fram bevisning jämfört med en del andra länder..