Ska nämndemän vara kvar

3 april, 2015

Uppgifterna om att vissa nämndemän är rena rasister har förstås satt frågan om deras närvaro i våra domstolar i nytt ljus. Detta gäller inte minst i Migrationsdomstolen. En grundsten i våra domstolar är förtroendet för dem. Det räcker inte med att domstolarna dömer rätt – människor måste uppfatta att det blir korrekta domar. Om det finns domare med rasistiska åsikter är inte detta möjligt. Det finns vissa fördelar med att vi har nämndemän i vårt rättssystem. Men om vi ska ha kvar dem är nog ett första steg att se till att nämndemännen inte utnämns av de politiska partierna. Det förfarandet gör ju att det garanterat kommer att komma in ett antal representanter från Sverigedemokraterna. Vad de än själva säger så är det ett parti som dömer människor efter ursprung och hudfärg, vilket är i direkt motsats mot vad en domstol får göra.