Anna-Sjogren-Advokatbyrån Thomas Bodström

Anna Telg

Jurist

Anna Telg (f.d. Sjögren) studerade juridik vid Stockholms universitet och tog juristexamen våren 2015. Hon studerade även straff- och processrätt samt mänskliga rättigheter vid University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

Efter examen arbetade Anna som biträdande jurist vid Advokatbyrån Elisabeth Fritz och genomförde därefter notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt.

Sedan december 2017 arbetar Anna på Advokatbyrån Thomas Bodström.

Anna är volontär och styrelseledamot i den ideella organisationen Föreningen Storasyster och föreläser om rättsprocess och sexualbrottslagstiftning.

INRIKTNING: 
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV).

SPRÅK: 
Svenska och engelska.

KONTAKT: 
anna.telg@advbyra.se