Anna Wahlström Advokat

Anna Wahlström

Advokat

Anna Wahlström har studerat juridik och kriminologi vid Stockholms universitet.

Hon blev jur.kand och fil.kand i allmän kriminologi 2005 och arbetade därefter som beslutsfattare inom kriminalvården. Efter notarietjänstgöring vid Södertälje tingsrätt arbetar Anna på advokatbyrå.

INRIKTNING:
Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt och bodelning

SPRÅK:
Svenska och engelska

KONTAKT:
anna.wahlstrom@advbyra.se