Bjorn-andersson

Emil Olors

Emil studerade juridik vid Örebro universitet och tog examen våren 2016. Efter examen arbetade han som biträdande jurist på Advokatfirman Bohmansson & Co AB.

Sedan hösten 2019 arbetar Emil på Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:
Offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vårdnad och umgänge, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV), och migrationsrätt

SPRÅK:
Svenska och Engelska.

KONTAKT:
emil.olors@advbyra.se