Fabian Hägglund Wennergren är jurist på Advokatbyran Thomas Bodström

Fabian Hägglund Wennergren

Fabian Hägglund Wennergen studerade juridik vid Uppsala universitet och tog examen våren 2015. Inom ramen för sin juristexamen studerade han även en termin vid University of Glasgow.
Sedan hösten 2015 arbetar Fabian på Advokatbyrån Thomas Bodström.
INRIKTNING:
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV), migrationsrätt, affärsjuridik, avtalsrätt och skadeståndsrätt.
SPRÅK:
Svenska och Engelska.
KONTAKT:
fabian.hagglund-wennergren@advbyra.se