Katja Muturi Advokat

Katja Muturi

Advokat

Katja studerade juridik vid Stockholms universitet och blev jur. kan. år 2002. Hon arbetade vid dåvarande Utlänningsnämnden under åren 2002-2006. Hon arbetade som föredragande vid Kammarrätten i Stockholm och genomförde även sin notarietjänstgöring vid Nacka tingsrätt under åren 2006-2009.

År 2009 började Katja arbeta som biträdande jurist vid advokatbyrå. Hon var anställd som advokat hos Borgström & Bodström advokatbyrå under åren 2011-2014. Sedan hösten 2014 arbetar hon på Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:

Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, asylrätt, socialrätt och familjerätt

SPRÅK:
Svenska och engelska

KONTAKT:
katja.muturi@advbyra.se