kinora

Kinora Awrohum

Advokat

Kinora Awrohum har tagit sin juristexamen från Stockholms universitet. Efter avslutade studier på juristlinjen studerade Kinora kriminologi på magisternivå vid Stockholms universitet. Kinora har erfarenhet från andra advokatbyråer och har även drivit egen advokatverksamhet. Fram till mars 2018 arbetade Kinora som advokat på Advokatfirman Guide.

Kinora har särskild kompetens och erfarenhet inom uppdrag såsom särskild företrädare för barn och har haft många uppdrag både som försvarare och målsägandebiträde i hedersrelaterade mål.

INRIKTNING:
Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, asylrätt, socialrätt och familjerätt.

SPRÅK:
Svenska, engelska, assyriska/syrianska, spanska och arabiska.

KONTAKT:
kinora.awrohum@advbyra.se