Kristina Boethius Advokat

Kristina Boethius

Advokat

Kristina Boethius tog sin jur. kand. 2007. Under studietiden genomförde hon inom ramen för utbildningen examenspraktik vid Uppsala tingsrätt och fick därefter anställning som sommarnotarie 2006. Efter studierna arbetade hon under ett år på dåvarande länsrätten i Uppsala.

Mellan maj 2008 och oktober 2009 genomförde hon notarietjänstgöring vid Uppsala tingsrätt, vilket ledde till en fortsatt anställning fram till september 2010. Därefter arbetade hon som biträdande jurist på CJ Advokatbyrå.

2013–2014 var Kristina anställd hos Borgström & Bodström advokatbyrå.

Sedan hösten 2014 arbetar hon på Advokatbyrån Thomas Bodström.

Kristina Boethius åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, m.m.

INRIKTNING:
Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) och migrationsrätt.

SPRÅK:
Svenska, engelska och assyriska/syrianska.

KONTAKT:
kristina.boethius@advbyra.se