Philip Hedberg Advokat

Philip Hedberg

Advokat

Philip studerade juridik vid Stockholms universitet och blev jur. kand. år 2006. Efter studierna genomförde han notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt under åren 2007-2008, efter vilka han arbetade som beredningsjurist vid Stockholms tingsrätt till maj 2009.

Samma år började han arbeta som biträdande jurist på Advokatfirman Nordia.

2012–2014 var Philip anställd hos Borgström & Bodström advokatbyrå.

Sedan hösten 2014 arbetar han på Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:
Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, arbetsrätt, affärsjuridik, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska.

KONTAKT:
philip.hedberg@advbyra.se