Frigivningsreglerna borde förändras

18 oktober, 2015

idag blir en person som sitter i fängelse frigiven när två tredjedelar av straffet är avtjänat. I många länder blir man det redan efter halva tiden, och så var det i Sverige tidigare också. I fredags på domardagen berättade statssekreteraren Catarina Espmark att regeringen planerar att förändra reglerna så att man kan sitta ännu längre i fängelse. Bakgrunden till initiativet var när det var så mycket diskussioner kring frigivningen av den s.k. Hagamannen i somras. Jag tycker att vi har ett alldeles för stelbent system idag. Jag har inget emot att man kan få sitta längre i fängelse om det är upprepande misskötsamhet eller man på annat sätt visar att det är alltför riskabelt att en persons ska bli frigiven. Men om systemet ska vara logiskt måste det också vara möjligt att förändra reglerna åt andra hållet, dvs om man sköter sig ska man få komma ut tidigare. Det ska till exempel gälla om en person har visat att den på alla sätt vill återanpassa sig i samhället. Om det införs ett system där en person som sitter i fängelse både kan friges tidigare respektive senare blir konsekvensen att den också kan förändra sin egen situation. Vi får också då ett system som innehållet både morot och piska, något som skulle förbättra situationen idag som helt saknar incitament till att visa att kan återanpassa sig till ett liv utan kriminalitet.