Har brottsligheten ökat?

18 augusti, 2015

Rapporteringen om olika brott har nog inte undgått någon den här sommaren. Det framstår som om det aldrig har varit så illa som nu. Trots att media ibland pliktskyldigast upplyser om att det faktiskt inte har blivit värre, så ger det ett helt annat budskap i de sprakande artiklarna. Det är också intressant att det är något som de flesta tror på att allt bara blir värre. Utan att reflektera över att det vore omöjligt rent logiskt sett, är en del människor övertygade om att brottsligheten går ned i åldrarna år efter år. (i så fall skulle vi ganska snart ha grov organiserad brottslighet på dagisnivå). Vissa blir till och med upprörda när man påstår att brotten minskar. Det borde ju vara goda nyheter. Nu spelar det i och för sig ingen roll för det enskilda brottsoffret hur statistiken ser ut. Skadan och lidandet blir ju inte mindre för att den allmänna brottsligheten minskat, men det är viktigt för den allmänna debatten. Och för att politikerna ska ha rätt underlag när de ska fatta beslut om eventuella lagändringar.