Inga nya lagar behövs

10 april, 2017

Det har diskuterats om det behövs nya lagar i Sverige för att hindra nya terroristdåd. När vi hade den debatten senast var jag i högsta grad involverad i den debatten. Jag fick till och med epitet Bodströmsamhället uppkallat efter mig. Men på den tiden, i början av 2000-talet, låg Sverige efter när det gällde effektiv lagstiftning. Idag har vi ungefär samma lagar som andra motsvarande länder. Det är alltså inte lagstiftningen som brister. Nu har det kort tid efter terroristdådet i fredags ställts krav på att vi ska ha ett förbud mot medlemskap i vissa kriminella organisationer, vilket finns i Norge. Låt oss slå fast att ett sådant förbud inte skulle stoppa Breivik eller terroristen i Stockholm. I många fall är det ensamma terrorister, i andra fall är det löst sammansatta nätverk utan medlemskapsregister eller årsmöten. Några längre straff skulle det inte heller kunna bli med tanke på att det knappast kan betraktas som särskilt allvarligt när det bara handlar om att vara medlem i en organisation. Så i stället för att ropa på nya lagar är det bättre att vi använder dem lagar vi har. Bodstromsamhallet#