Kent Ekeroth och bevisbördan

30 november, 2016

Kent Ekroth har hamnat i bråk i samband med ett besök på en nattklubb. Han är misstänkt för att ha slagit en annan man i ansiktet. Själv hävdar han självförsvar. En besvärande omständighet för Ekroth är att om han hade livvakter med sig så borde de ha gripit någon som attackerar deras skyddsobjekt, även om denne försvarar sig. Det påstås finnas ett videoklipp från händelsen. Om det inte stämmer med Ekroths version har han stora problem. Det vet alla advokater som har varit med i sådana situationer med sina klienter. Nu är Ekroth inte dömd och ska betraktas som oskyldig till dess motsatsen bevisats. Men frågan om han bör sitta i justiteutskottet kan ändå aktualiseras. Det är den enskilda riksdagsledamoten som ska bevisa sin lämplighet att sitta i riksdagen. När det finns så många omständigheter som talar emot Ekroths lämplighet kan han inte anses ha uppfyllt den. Ekroth bör därför avgå och inte bara ta en timeout. En annan intressant sak är om SD även i fortsättningen kommer driva frågan om högre straff för våldsbrott.