Kompensationsfonder till förmån för terroroffer

14 februari, 2018

Ett terroristbrott skiljer sig från många andra brott på så sätt att det ofta drabbar enskilda människor, men brottet är ändå riktat mot staten. Det aktualiserar frågan om staten därmed har ett särskilt ansvar när enskilda människor dör eller skadas på grund av terroristattacker. Om man ser på andra länder i vår närhet så har man ansett det och infört särskilda kompensationsfonder till förmån för terroroffer. I Storbritannien finns det sedan 2012 en sådan ersättningslösning där högsta belopp är 500.000 pund. I Frankrike finns en kompensationsfond sedan många år tillbaka. Även i Spanien finns en särskild ersättningsmodell där ersättningsnivån för dödsfall är 250.000 euro.

Inga pengar kan ersätta den fruktansvärda skada och förlust som drabbar skadade och anhöriga till offer för terroristattacker. Men om Sverige också skulle införa sådana kompensationsfonder skulle den handlingen ändå ha stor betydelse för terroristoffren som drabbats. Jag tycker att regeringen bör ta ett sådant initiativ så fort som möjligt. Det skulle kunna regleras inom ramen för Brottsoffermyndighetens ansvar.