Polisens ammunition

28 december, 2015

Polisens ammunition har diskuterats flitigt sedan den byttes till den nuvarande, Speer Gold Dot, som gör större skador. Det beror på att kulan roterar i kroppen. Vissa hävdar att den typ av kulor är förbjudna i krig. I så fall är det märkligt att den svenska polisen ska använda sådan ammunition. Försvararna av att man bytte brukar hävda att det är säkrare för andra personer. då den tidigare kulan kunde gå genom en människa och träffa en annan. Det är säkert så, eftersom den gamla ammunitionen inte expanderade i kroppen. Men något konkret exempel på när en annan person skulle ha skadats har jag i alla fall aldrig hört talas om. Nu har i alla fall polisen givit uppdrag till Rättsmedicinalverket att analysera konsekvenserna av den nya ammunitionen. Rapporten visar att antalet dödsskjutningarna från polisen inte har ökat sedan man började använda de nya kulorna. Det är bra men antalet är alldeles för få för att det ska kunna ge någon statistisk säkerhet. Det intressanta är i stället att få veta om några av de personer som har avlidet av den nya ammunitionen skulle ha överlevt om man använt den gamla. Först då kan man ta ställning till om det var bra att bytet av ammunitionen gjordes.       .