Räkna poliser

4 april, 2017

När jag var justitieminister ägnades en stor del vaden rättspolitiska debatten åt att räkna hur många poliser vi hade i Sverige. Antalet poliser var viktigare än hur polisverksamheten utförde sitt arbete, trots att både jag och mina politiska motståndare visste att det egentligen var tvärtom. Sifferexercisen var inte direkt något intellektuellt fyrverkeri. När jag lämnade politiken ångrade jag självkritiskt att jag fokuserat så mycket på antalet poliser. Jag trodde att en så förenklad och faktiskt korkad debatt skulle vi slippa i framtiden. Men nu kan jag till min stora förvåning konstatera att debatten går i repris. Plötsligt handlar det återigen om antalet poliser där partierna bjuder över varandra hur många det borde vara. Citatet från Axel Oxenstierna gäller i Sverige liksom i alla andra länder: ”vet du icke, min son, med huru lite visdom världen styrs.”