Samhällets ansvar – terrordådet på Drottninggatan

31 januari, 2018

Vi företräder pappan till den 11-åriga flickan Ebba, som dog efter terrorattacken på Drottninggatan i april förra året. Redan i maj, när jag träffade Ebbas pappa första gången var han angelägen att utreda samhällets ansvar vid terroristattacken. När jag nu har tagit del av förundersökningen kan jag konstatera att det förelåg en hel del brister.

Det handlar bl.a. om att de s.k. betonglejonen, som avsåg att kunna ge skydd, var för lätta, inte förankrade i marken samt var placerade på för långt avstånd från varandra. Detta gjorde det möjligt att framföra lastbilen i upp till 90 km i timmen. Såväl i Frankrike som Tyskland har terroristattacker med lastbilar genomförts mindre än ett år från att en likadan attack ägde rum i Sverige. Att den skulle ske på Drottninggatan var knappast en överraskning. Utöver att det förmodligen är Sveriges mest besökta gågata, var det faktiskt precis i anslutning till Drottninggatan som den dittills enda terroristattacken i Sverige i modern tid inträffade år 2010.

Åtgärder från olika myndigheter har vidtagits efter terroristattacken. Detta är ytterligare ett bevis på att skyddet inte var tillräckligt. Om man hade vidtagit rätt åtgärder i tid hade kanske inte en terroristattack orsakat så stor skada, framför allt hade Ebba med all sannolikhet levt idag.

Thomas Bodström

Tags: , ,