Fabian Hägglund Wennergren är jurist på Advokatbyran Thomas Bodström

Fabian Wennergren

Fabian Wennergen studerade juridik vid Uppsala universitet och tog examen våren 2015. Inom ramen för sin juristexamen studerade han även en termin vid University of Glasgow.
Sedan hösten 2015 arbetar Fabian på Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:
Offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV), migrationsrätt och civilrätt.

SPRÅK:
Svenska och Engelska.

KONTAKT:
fabian.wennergren@advbyra.se