Fabian Hägglund Wennergren är jurist på Advokatbyran Thomas Bodström

Fabian Wennergren

Advokat

Fabian Wennergen studerade juridik vid Uppsala universitet och tog examen våren 2015. Inom ramen för sin juristexamen studerade han även en termin vid University of Glasgow.

Sedan hösten 2015 arbetar Fabian på Advokatbyrån Thomas Bodström.

Fabian deltar kontinuerligt i den rättspolitiska debatten, särskilt i frågor som rör migrationsrätt, straffrätt och finanspolitik. Har under de senaste åren skrivit ett flertal debattartiklar som blivit publicerade i bland annat Dagens Nyheter, Svenska dagbladet och Dagens juridik.

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och civilrätt.

SPRÅK:
Svenska och Engelska.