Felicia

Felicia Danielsson

Assistent/marknadsförings- och kommunikationsansvarig

Sköter publicering av våra sociala medier, digitala kanaler och övrig marknadsföring. Hon tillhör även administrationen där hon är assisterar våra advokater och jurister.