Olle Ohlsson

Jurist

Olle Ohlsson tog juristexamen vid Örebro universitet våren 2016.
Efter examen arbetade Olle som migrationshandläggare vid Migrationsverket och genomförde därefter notarietjänstgöring vid Örebro tingsrätt. Han har även erfarenhet från sekreteraruppdrag i en övervakningsnämnd.

Sedan hösten 2020 arbetar Olle på Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, migrationsrätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) och familjerätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska.

KONTAKT:
olle.ohlsson@advbyra.se