Jurist

Emma Hawia-Svensson

Inriktning
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV).

emma.hawia@advbyra.se
Läs mer...
Anna Redin

Inriktning
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) och migrationsrätt.

anna.redin@advbyra.se
Läs mer...
Jonathan Karebo

inriktning
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, socialrätt, (LVU, LVM, LPT, LRV), familjerätt och migrationsrätt.

jonathan.karebo@advbyra.se
Läs mer...