Underlåtenhet av polisen pga politiska skäl

12 januari, 2016

Jag läser som alla andra om övergrepp som påstås ha tystnats ned på grund av att det skulle vara ensamkommande flyktingbarn som står för övergreppen. Om det är så är det naturligtvis finns det alla anledning att vara kritisk. Det är också bra att det nu utreds om polisen har begått brott alternativt på annat sätt gjort fel.

Men låt oss inte glömma att motsatsen är betydligt vanligare, dvs att gärningsmannens etniska bakgrund lyfts fram trots att det inte har någon relevans i det enskilda ärendet. Låt oss en gång för alla slå fast att det skulle vara en myt att man inte vågar prata om frågan om invandrare och brott. Sanningen är att det finns få saker som gjorts så många vetenskapliga studier på som just detta.

Och ja, av de som begår brott är det proportionerligt fler invandrare som gör det rent statistiskt. Men enligt forskare är det försvinnande få brott som beror på att de har en annan etnisk bakgrund. Där finns till exempel hedersrelaterat våld och det kan väl ingen påstå har tystnats ned direkt. Annars är det samma bakomliggande orsaker som vanligt: det är ekonomiska och sociala faktorer som påverkar brottsligheten. Och så länge som invandrare har det svårare ekonomiskt och socialt så vore motsatsen vad gäller brottstatistiken mera anmärkningsvärd.  #bsamhallet