Zlatans stämning om förtal

13 april, 2016

Det har inte undgått någon att Zlatan har stämt Ulf Karlsson för att denne påstått att Zlatan skulle ha varit dopad i Juventus. (Egentligen är det bara tingsrätten som kan stämma någon. Däremot kan man ansöka om stämning som part). Om Ulf Karlsson med sitt påstående menar att Zlatan själv har dopat sig är det ganska tydligt förtal om han inte har ordentligt på fötterna. Ulf Karlsson måste visa att det är sant eller åtminstone har skälig grund. Men det verkar inte som han har det. Genom att då påstå att Zlatan är dopad så pekar han ut honom som att ha fuskat sig till sina framgångar. Det är definitivt klandervärt som det står i lagtexten. Men om Ulf Karlsson avsett att det var någon läkare som givit Zlatan dopingpreparat utan att han visste om det, så är det lite annorlunda. Då har inte Zlatan gjort sig skyldig till brott på samma sätt.

Nu har Zlatan inte begärt något skadestånd. Det är klokt. En utdragen process där det ska bevisas hur en eventuell skada ska beräknas i pengar är inte något som gagnar Zlatan – särskilt som det inte verkar vara någon sponsor som har hoppat av.

Båda parter tjänar nog på att få det här ur världen så fort som möjligt. Ett tips är alltså att en förlikning kommer ingås redan före sommaren, där Ulf Karlsson tar på sig ett ansvar men att Zlatan förbinder sig att inte driva målet vidare och inte begära några pengar. #bsamhallet