Anders Sjögren Jurist

Anders Sjögren

Advokat

Anders studerade juridik och kriminologi vid Stockholms universitet. Han har en juristexamen samt en fil. kand. i kriminologi därifrån sedan 2011. Därefter läste han under hösten 2011 masterkurser i mänskliga rättigheter, statsrätt, komparativ rätt och straffprocessrätt vid juridiska fakultetet i Strasbourg i Frankrike. Vidare har Anders sedan 2015 en masterexamen i kriminologi från Stockholms universitet samt en masterexamen i rättssociologi från Lunds universitet år 2016.

Under åren 2012 till 2014 genomförde Anders tingstjänstgöring vid Södertörns tingsrätt.

Anders arbetar på advokatbyrån sedan augusti 2014.

Utöver de ärendetyper som Anders åtar sig har han under tiden på advokatbyrån förvärvat stor erfarenhet av framförallt LVU-ärenden och asylrättsärenden.

Anders är advokat sedan mars 2017

INRIKTNING:
Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) och migrationsrätt.

Språk:
Svenska, engelska, franska och tyska.

KONTAKT:
anders.sjogren@advbyra.se