Rättsområden

Våra rättsområden

Brottmål

Våra advokater åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Våra jurister åtar sig uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Om du blir misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare och i vissa fall har du rätt till ett målsägandebiträde om du har blivit utsatt för brott. Domstolen förordnar i så fall en advokat eller jurist som ska tillvarata dina intressen. Kontakta oss om du vill veta mer.

Vårdnad, boende och umgänge

Vi har advokater och jurister som åtar sig uppdrag som ombud i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge på samtliga av våra kontor. Du kan vända dig till oss oavsett om du befinner dig i en separation just nu eller om det har uppstått konflikter kring hur dina barn ska ha det senare. Vi har flera advokater och jurister som är vana vid att arbeta med dessa frågor när det har förekommit våld i nära relation. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller få information om hur en vårdnadstvist kan finansieras.

Flera av våra advokater är utbildade medlare och tar uppdrag som medlare i familjemål. Vi tar emot uppdrag som medlare från tingsrätten och privatpersoner. I våra medlingsuppdrag arbetar vi alltid två och två för bästa resultat. Kontakta oss om du vill veta mer.

Ekonomisk familjerätt

Om du har frågor kring eller behöver hjälp med exempelvis samboavtal, äktenskapsförord, bodelning, arvsskifte eller testamente kan du vända dig till oss. Vi har flera advokater och jurister som dagligen arbetar med den typen av ärenden.

Socialrätt

Socialrätten innefattar all typ av tvångsvård så som vård av barn enligt LVU, vård av personer med en allvarlig psykiskt störning enligt LPT, rättspsykiatrisk vård enligt LRV och vård av personer i missbruk enligt LVM. I många av de frågor som aktualiseras när det är fråga om tvångsvård har den enskilda rätt till ett offentligt biträde. Då har den enskilde också rätt att välja vem som ska företräda hen. Vi har lång vana av att arbeta med tvångsvård och hjälper dig gärna.

Migrationsrätt

Våra advokater och jurister åtar sig alla typer av uppdrag inom området migrationsrätt. Det gäller såväl asyl som frågor om anhöriginvandring och arbetstillstånd. Som asylsökande har du rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten. Du har rätt att begära att en särskild advokat eller jurist förordnas för dig.

Allmän civilrätt

Ett par av våra advokater och jurister är specialiserade inom det som kallas för allmän civilrätt. Området innefattar bl.a. frågor om avtals uppkomst och giltighet, skadestånd samt hyresrätt. Om du har frågor inom dessa områden är du välkommen att kontakta oss.