Föreläsningar

Föreläsningar

Våra medarbetare föreläser kontinuerligt i olika sammanhang för exempelvis skolklasser, kvinno- och tjejjourer och andra organisationer. Föreläsningarna kan handla om olika delar kopplade till juridik så som hur det är att arbeta som advokat, hur rättsprocessen går till, våld i nära relation och migrationsrätt. Kontakta oss och berätta vilken typ av föreläsning du önskar så ser vi till att hitta rätt jurist för just ditt evenemang.