Marija

Marija Novosel Nyström

Advokat

Marija Novosel Nyström studerade juridik vid Uppsala universitet. Hon har arbetat på Migrationsverket och varit föredragande på dåvarande Utlänningsnämnden. Marija arbetade som biträdande jurist på Advokatfirman Per Stadig innan hon blev advokat 2006. Därefter arbetade hon som advokat på bl. a. dåvarande Borgström & Bodström Advokatbyrå.

Från 1 januari 2018 arbetar hon som advokat på Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:

Brottmål: offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn

Familjerätt: vårdnad, barns boende, umgänge med barn, faderskap, underhåll

Migrationsrätt: Asyl

Socialrätt: LVU, LVM, LPT, LRV

SPRÅK:

Svenska, Kroatiska, Serbiska, Bosniska, Engelska