© 2021 Fotograf Anna-Lena Ahlström

Anna Redin

Anna Redin tog juristexamen vid Lunds universitet hösten 2015.

Sedan Anna tog examen har hon arbetat som asylhandläggare på Migrationsverket. Hon har därefter tjänstgjort vid Svenska ambassaden i Bogotá (Colombia) och engagerat sig för mänskliga rättigheter genom en lokal organisation i Quito (Ecuador). Anna har varit notarie vid Kronofogdemyndigheten och genomfört notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt.

Sedan början av 2021 arbetar Anna på Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) och migrationsrätt.

SPRÅK:
Svenska, engelska och spanska

KONKTAKT:
anna.redin@advbyra.se