Anna Redin

Advokat

Anna Redin tog juristexamen vid Lunds universitet hösten 2015.

Inträdde i advokatsamfundet år 2024.

Sedan Anna tog examen har hon arbetat som asylhandläggare på Migrationsverket. Hon har därefter tjänstgjort vid Svenska ambassaden i Bogotá (Colombia) och engagerat sig för mänskliga rättigheter genom en lokal organisation i Quito (Ecuador). Anna har varit notarie vid Kronofogdemyndigheten och genomfört notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt.

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

SPRÅK:
Svenska, engelska och spanska