Anders Danielsson

Jurist

Juristexamen vid Lunds universitet

Notarietjänstgöring vid Malmö och Uppsala tingsrätter.

Länspolismästare i Skåne 2002–2007, generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen 2007–2012

Generaldirektör och chef för Migrationsverket år 2012-2016

Generalsekreterare för Svenska Röda Korset 2016-2017

Landshövding och chef för länsstyrelsen i Västra Götalands län år 2017-2021

I december 2021 gick Anders Danielsson i pension i staten men arbetar fortfarande. Han sitter bland annat i olika styrelser och innehar för närvarande en gästprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg.

Anders Danielsson är utbildad reservofficer och genomgått FBI National Academy samt FBI Executive Leadership Institute.

INRIKTNING:
Brottmål och socialrätt

SPRÅK:
Svenska, engelska