Anders Danielsson

Jurist

Anders Danielsson studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin jur. kand. 1980 och tingsmeriterades vid Malmö och Uppsala tingsrätter. Han genomgick polischefsutbildningen 1982–84 och har därefter haft olika chefsbefattningar inom polisen. Han var länspolismästare i Skåne 2002–2007, generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen 2007–2012.

Anders Danielsson lämnade Polisen 2012 och blev då generaldirektör och chef för Migrationsverket. 2016 lämnade han Migrationsverket och blev generalsekreterare för Svenska Röda Korset. 2017 blev han landshövding och chef för länsstyrelsen i Västra Götalands län.

I december 2021 gick Anders Danielsson i pension i staten men arbetar fortfarande. Han sitter bland annat i olika styrelser och innehar för närvarande en gästprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg.

Anders Danielsson är utbildad reservofficer och genomgått FBI National Academy samt FBI Executive Leadership Institute.

INRIKTNING:
Brottmål och socialrätt

SPRÅK:
Svenska, engelska