Anders Sjögren

Advokat och delägare

Anders Sjögren studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin examen där år 2012. Inom ramen för utbildningen studerade han mänskliga rättigheter vid universitet i Strasbourg. Han har vidare en masterexamen i kriminologi (Stockholm år 2015), Sociology of Law (Lund år 2016), Gender, Law and Society (Umeå år 2018) samt jur. dr. i straffrätt (Lund år 2022).

Mellan åren 2012 till 2014 genomförde han tingstjänstgöring vid Södertörns tingsrätt.

Från år 2014 fram till hösten 2015 var han anställd som biträdande jurist vid advokatbyrån Borgström och Bodström. Därefter var han anställd som advokat vid advokatbyrån Thomas Bodström fram till hösten 2017.

Från hösten 2017 till december 2021 har Anders Sjögren varit anställd vid Lunds universitet som doktorand i straffrätt.

Anders Sjögren är anställd som advokat vid Advokatbyrån Thomas Bodström sedan år 2021.

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och civilrätt.

SPRÅK:
Svenska, engelska, tyska och franska