André Ståhl

Advokat

André Ståhl tog sin juristexamen från Uppsala universitet våren 2020.

Under studietiden arbetade han bland annat som ordförande för vittnesstöden i Uppsala där han samordnade verksamheten på ett övergripande plan men även bidrog med stöd till vittnen, brottsoffer och tilltalade som hade frågor eller kände oro inför en kommande rättsprocess.

Direkt efter studierna påbörjade André anställning som biträdande jurist på advokatbyrå. Han har tidigare arbetat på Advokatfirman Stranding och därefter på Wallin Advokatbyrå.

André blev ledamot av advokatsamfundet under sommaren 2023 och han arbetar sedan juni 2024 på Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt

SPRÅK:
Svenska och engelska