Avishan Ghaffari

Advokat

Juristexamen vid Stockholms universitet

Ledamot i advokatsamfundet år 2022

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt

SPRÅK:
Svenska, engelska och persiska