Björn Andersson

Advokat och delägare

Björn Andersson är jur kand från Uppsala universitet och har även studerat kriminologi vid Stockholms universitet.

Efter examen 1996 gjorde han notarietjänstgöring vid Länsrätten i Stockholms län 1997-1999 och gick sedan till Kammarrätten i Stockholm där han var fiskalsaspirant och fiskal 1999-2000.

Mellan 2000 och 2003 arbetade han inom Regeringskansliet som sakkunnig vid Justitiedepartementet och Statsrådsberedningen. Han var mellan 2003 och 2006 planeringschef och chef för samordningskansliet vid Statsrådsberedningen.

Mellan 2007 och 2013 arbetade han vid Rikspolisstyrelsen som sakkunnig och sedermera som biträdande kanslichef 2011-2013.

Under 2013 var han utredningssekreterare vid Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten.

Han var 2014-2016 kanslichef vid Socialdemokraterna.

Björn blev ledamot i advokatsamfundet år 2019. Sedan januari 2023 är Björn delägare i Advokatbyrån Thomas Bodström & Partner Nord.

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och allmän förvaltningsrätt.

SPRÅK: 
Svenska och engelska.