Celina Linderholm

Advokat

Celina Linderholm (f.d. Åslund) studerade juridik vid Uppsala universitet och tog juristexamen hösten 2013. Hon har även studerat kriminologi och medling vid University of Western Australia.

Efter examen arbetade Celina som universitetsadjunkt vid Uppsala universitet och genomförde därefter notarietjänstgöring vid Attunda tingsrätt.

År 2017 till hösten 2019 arbetade Celina som biträdande jurist vid Kallus Advokatbyrå. Sedan augusti 2019 arbetar hon på Advokatbyrån Thomas Bodström. Celina blev ledamot i advokatsamfundet år 2021.

Celina har genomgått utbildning som medlare i familjemål och åtar sig uppdrag som medlare från såväl tingsrätter som privatpersoner.

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt inklusive uppdrag som medlare, socialrätt och migrationsrätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska