Dino Makalic

Jurist

Juristexamen vid Göteborgs universitet

Notarietjänstgöring vid Jönköpings tingsrätt

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt

SPRÅK:
Svenska, engelska, tyska och bosniska/kroatiska/serbiska