Elsa Andersson

Advokat

Elsa Andersson studerade vid Stockholms Universitet och tog examen år 2011. Hon gjorde praktik hos Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners under våren 2011 och fick anställning där efter praktiken.

Under åren 2011 – 2017 arbetade Elsa hos Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners. Hon blev advokat i januari år 2015.

År 2017 anställdes hon av Advokatbyrån Thomas Bodström.

Förutom arbete på advokatbyrå har Elsa varit engagerad i Brottsoffermyndighetens jourverksamhet.

INRIKTNING:

Brottmål (offentlig eller privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn), allmän civilrätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV), migrationsrätt.

SPRÅK:

Svenska och engelska.

KONTAKT:

Elsa.andersson@advbyra.se