Elsa Andersson

Advokat och delägare

Elsa Andersson studerade vid Stockholms Universitet och tog examen år 2011. Hon gjorde praktik hos Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners under våren 2011 och fick anställning där efter praktiken.

Under åren 2011 – 2017 arbetade Elsa hos Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners. Elsa blev ledamot i advokatsamfundet år 2015.

År 2017 anställdes hon av Advokatbyrån Thomas Bodström.

Förutom arbete på advokatbyrå har Elsa varit engagerad i Brottsofferjouren.

INRIKTNING:

Brottmål, tvistemål, socialrätt och migrationsrätt.

SPRÅK:

Svenska och engelska.