Emil Andreasson

Jurist

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt med särskild inriktning på personlig assistans och assistansersättning

SPRÅK:
Svenska och engelska