Emma Hawia-Svensson

Advokat

Emma Hawia-Svensson tog juristexamen vid Stockholms universitet 2016.

Efter examen arbetade Emma som biträdande jurist vid en humanjuridisk advokatbyrå och genomförde därefter notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt. Efter notarietjänstgöringen arbetade hon som beredningsjurist vid nyss nämnda tingsrätt.

Inträdde i advokatsamfundet år 2022

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska