Emma Hawia-Svensson

Jurist

Emma Hawia-Svensson tog juristexamen vid Stockholms universitet 2016.

Efter examen arbetade Emma som biträdande jurist vid en humanjuridisk advokatbyrå och genomförde därefter notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt. Efter notarietjänstgöringen arbetade hon som beredningsjurist vid nyss nämnda tingsrätt.

Sedan hösten 2020 arbetar Emma på Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) och migrationsrätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska

KONKTAKT:
emma.hawia@advbyra.se