Frans Vinsa Mueller

Jurist

Frans Vinsa Mueller tog juristexamen vid Uppsala universitet i januari 2020. Sedan augusti 2019 har han även en politices kandidatexamen i statskunskap.

Under studietiden arbetade han bland annat som asylhandläggare på Migrationsverket och forskningsamanuens vid juridiska institutionen i Uppsala. Han har även gjort praktik på Asylrättscentrum.

Frans har genomfört notarietjänstgöring vid Hudiksvalls tingsrätt.

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt

SPRÅK:
Svenska och engelska