Hanna Larsson Rampe

Advokat och delägare

Juristexamen vid Göteborgs universitet 2013

Ledamot i advokatsamfundet år 2016

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt och socialrätt

SPRÅK:
Svenska, engelska och franska