Hanna Larsson Rampe

Advokat och delägare

Advokat Hanna Larsson Rampe har varit försvarare i flera uppmärksammade mål, bland annat rörande mål om folkmord, grovt folkrättsbrott och brott mot mänskligheten.

Hon anlitas flitigt som föreläsare och tar sig an mål i hela Sverige. Både med svensk och internationell anknytning.

Juristexamen vid Göteborgs universitet 2013

Ledamot i advokatsamfundet år 2016

2023 var hon Sveriges mest anlitade kvinnliga försvarsadvokat.

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt

SPRÅK:
Svenska, engelska och franska