Jonathan Karebo

Advokat

Jonathan studerade juridik vid Stockholms universitet och tog examen våren 2018. Inom ramen för juristprogrammet studerade han även vid Fundação Getulio vargas i Rio de Janiero, Brasilien.

Efter examen arbetade Jonathan som biträdande jurist vid på Claës Forsberg och genomförde därefter notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt.

Inträdde i advokatsamfundet år 2022.

INRIKTNING:
Brottmål, socialrätt, familjerätt, tvistemål och migrationsrätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska