Jonathan Karebo

Jurist

Jonathan studerade juridik vid Stockholms universitet och tog examen våren 2018. Inom ramen för juristprogrammet studerade han även vid Fundação Getulio vargas i Rio de Janiero, Brasilien.

Efter examen arbetade Jonathan som biträdande jurist vid på Claës Forsberg och genomförde därefter notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt.

Sedan våren 2021 arbetar Jonathan på Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:
Brottmål, socialrätt, familjerätt, tvistemål och migrationsrätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska