Karin Arleskär - Advokatbyrån Thomas Bodström

Karin Arleskär

Advokat

Karin Arleskär studerade juridik vid Uppsala universitet och tog examen våren 2017. Som fördjupningskurser läste Karin rättssociologi och straffrätt. Karin skrev därefter examensarbete tillåten våldsanvändning vid nödvärn.

Sedan september 2017 arbetar Karin på Advokatbyrån Thomas Bodström. Karin blev ledamot i advokatsamfundet år 2021.

INRIKTNING:
Brottmål, migrationsrätt, socialrätt och familjerätt.

SPRÅK:
Svenska, engelska och franska.