Lotta Sandgren

Kontorschef & ekonomiansvarig

Lotta Sköter administrationen i Uppsala, Södertälje och Örebro samt den löpande redovisningen, bokföring och fakturering.