Lotta Sandgren

Administration

Lotta Sandgren sköter administrationen samt den löpande redovisningen, bokföring och fakturering på alla lokalkontor utanför Stockholm. Lotta arbetar från kontoret i Uppsala och har arbetat på byrån sedan slutet av år 2019.