Lotta Sandgren

Verksamhetschef

Lotta Sandgren är sedan den 1 juli 2023 verksamhetschef för hela vår organisation.

Lotta är även med i det dagliga arbetet och sköter administration samt löpande redovisning, bokföring och fakturering för flera av våra lokalkontor. Lotta arbetar från kontoret i Uppsala och har arbetat på byrån sedan slutet av år 2019.