Marija Novosel Nyström

Advokat

Marija Novosel Nyström studerade juridik vid Uppsala universitet 1987-1991. Hon har därefter arbetat bl.a. på Migrationsverket och varit föredragande på dåvarande Utlänningsnämnden. Marija arbetade som biträdande jurist på Advokatfirman Per Stadig innan hon blev advokat 2006. Därefter arbetade hon som advokat på bl.a. dåvarande Borgström & Bodström Advokatbyrå i tre år.

År 2011 startade och drev hon Advokatbyrån Novosel Nyström. Mellan åren 2013-2017 ägde och drev hon Advokatbyrån NK tillsammans med annan advokat och hade flera anställda biträdande jurister.

INRIKTNING:

Brottmål, familjerätt och migrationsrätt.

SPRÅK:

Svenska, Kroatiska, Serbiska, Bosniska, Engelska