Mathias Welander

Advokat

Mathias Welander studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen våren 2016. Inom ramen för juristprogrammet studerade han även vid Dalhousie University i Halifax, Kanada.

Efter examen arbetade Mathias som biträdande jurist vid en affärsjuridisk advokatbyrå och genomförde därefter notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt.

Sedan våren 2019 arbetar Mathias på Advokatbyrån Thomas Bodström. Mathias blev advokat år 2021.

INRIKTNING:
Brottmål,  socialrätt, migrationsrätt och tvistemål.

SPRÅK:
Svenska och engelska