Mathias Welander

Advokat

Mathias Welander studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen våren 2016. Inom ramen för juristprogrammet studerade han även vid Dalhousie University i Halifax, Kanada.

Efter examen arbetade Mathias som biträdande jurist vid en affärsjuridisk advokatbyrå och genomförde därefter notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt.

Sedan våren 2019 arbetar Mathias på Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:
Brottmål,  socialrätt, migrationsrätt och tvistemål.

SPRÅK:
Svenska och engelska